AYEDAŞ İLE YAPTIĞIMIZ TOPLANTININ SONUÇLARI:

Ek bağlantılarda tapu istenilecek: ancak mülkiyet beyannamesi, diğer kat sakinlerinden tapu (aslı ibraz edilerek) ve ilgili formatta izin yazısı alınması durumunda gerek kalmayacaktır.

Güç Artışlarında: Güç artışı mal sahibi adına ise istenmeyecek, kiracı adına ise, mal sahibi ile aralarındaki taahhütname veya izin yazısı getirilecek.

Şantiye projeleri tip olmasına rağmen inceleme süresi 1 güne çekilebilmeli ve toplam 3 gün içinde bağlantı görüşü alınabilmesi için çalışma yapılmasını önereceğiz.

AYEDAŞ: Süreçler olumlu şekilde gelişmekte olup, bu hedeflere ulaşacağız.

Proje iadelerinde refüze sebepleri açıkça yazılmalı, bir defa refüze olan ve eksikleri tamamlanan projeler başka nedenlerden dolayı tekrar refüze edilmemelidir. Aynı durum muayene eksiklikleri içinde geçerli olmalı, ilk muayenede tüm eksiklikler yazılmalıdır.

AYEDAŞ: İyileştirmelere başlanıldı, bu tür sıkıntılar giderilecek.

Refüze edilen projeler için inceleme süreçleri tekrar 5 gün olarak değerlendirilmemeli ve öncelik tanınmalıdır.

AYEDAŞ: Proje süreçleri iyileştirmesinden sonra sıkıntılar bitecektir.

YBP sistemi üzerinden bir aboneliğin kurulu ve talep gücünü öğrenebilir miyiz?

AYEDAŞ: ayedas_guc_talebi@ayedas.com.tr adresinden öğrenebileceğiz. Mail adresinin faaliyete geçeceği tarih bilgisi, Şubat ayının ilk haftasında paylaşılacaktır. Güç bilgisi sorgulanan tesisat, talep işlemi yapılacak tesisata ait olacak olup; ilgili tesisatın Hangi bölge olduğunu belirteceğiz. Mal sahibi ile elektrikçi arasındaki ilgili sözleşme eklenerek istenecek. olacak. Maili talebi açacak olan elektrikçi atmalıdır, elektrikçi adına vekaleti olan kişi ancak vekaletini de mail ekine eklerse atabilir. Mail, sadece o tesisatın güç bilgilerine ait istenebilir; tüm binanın tesisat bilgileri paylaşılmayacaktır. Ayrıca, bu mail adresine atılan taleplerde sadece güç bilgisi paylaşılacaktır. Başka konulardaki sorulara cevap verilmeyecektir. Mail kullanımına ilişkin durum 3 ay sonra yeniden gündeme getirilerek, karşılıklı olarak değerlendirilecektir.

Torba yasası çerçevesinde, meslektaşlarımızın getirdiği İSKİ/İGDAŞ faturalarının fotokopileri de kabul edilmelidir.(İmzalı verebilmeliyiz)

AYEDAŞ:

Geçici Madde 11 kapsamında geçmişte alt yapı yatırımlarından faydalanıldığını ispat edecek şekilde İSKİ ve İGDAŞ’tan alınacak fatura, sözleşme veya dokümanlarda aslını veya ıslak imzalı – kaşeli halini getirirse kabul edilecektir.

Belgenin fotokopisini getirmesi halinde ise mal sahibi adı soyadı, elektrikçinin adı soyadı, aşağıda tanımlanana sorumluluk beyanı altına atacakları imzalar nihayetinde işlem görecektir.

Fotokopi olarak getirilen fatura, sözleşme, doküman üzerine el yazısı ile tüketici tarafından “İlgili belgenin ait olduğu tesisin kullanıcısı olduğumu ve belgenin gerçek ve geçerli olduğunu kabul ve beyan ediyorum. Aksinin tespit edilmesi halinde doğabilecek tüm idari ve hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ederim.” yazılarak ad soyad ile imzalanacak, elektrikçi tarafından “İlgili belge tüketicinin beyanı esas alınarak kabul edilmiş ve kurumunuza sunulmaktadır. Aksinin tespit edilmesi halinde doğabilecek tüm idari ve hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ederim.” yazılarak ad soyad ile imzalanacak.

İlgili kurumların karekod veya barkod ile doğrulama imkanı sunduğu durumda, AYEDAŞ bunları okutup evrak doğrulama yoluna da gidecektir.

Tüm yeni bağlantılardan; bölge ayırt etmeden bağlantı görüşlerini alabilir miyiz?

AYEDAŞ: Her bölgeden çıktı alınabilecek, 2 ay sonra oluşturacağı iş yüküne göre tekrar gündeme alacağız. Bu durum sadece bağlantı görüşlerini kapsayacak olup; kazı ruhsatını kapsamamaktadır.