Kazı Ruhsat Girişi Yapan Personel Listesi

Altyapı kazı ruhsatı için BEDAŞ tarafından şebekelerde görevlendirilmiş personellerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.