Elektrik yangınları, genel olarak iki sebepten çıkmaktadır.

Aşırı yük, elektrik sistemlerinde enerji akışı için gerekli olan kablo başta olmak üzere tüm ekipman belirli bir akım taşıma kapasitesine göre tasarlanmıştır. Akım taşıma kapasitesi üzerinde akıma maruz kalan bir kablo veya bağlantı elemanı zamanla ısınarak alev alabilmektedir. Elektrik yangınlarının %45’lik bölümü bu yüzden çıkmaktadır ve çözümü gayet basittir; yönetmelikte belirlene standartlara uygun mühendislik projesi ve malzeme ile yapıya sonradan herhangi bir elektrikli sistem eklemesi yapmamak.

Aşırı gerilim, bugün genel olarak kullanılan AC akımın yapısı gereği sinüzoidal olması, halk dilinde elektrik dalgalanması olarak bilinen aşırı gerilimlerin sistemler üzerinde sürekli oluşmasına sebep olmaktadır. Bunu da yine elektrik iç tesisat proje hazırlama yönetmeliğinde olan aşırı gerilim sönümleyiciler ile engellemek mümkündür. Elektrik yangınlarının %55 gibi bir oranda sebebi aşırı gerilimlerdir.

Doğal afet statüsünde bulunan yıldırım da elektrik yangını gibi tehlikeli durumlara yol açabilir. Yıldırım, bulut ile toprak arasındaki çok büyük elektron akışıdır ve yıldırım hadisesinde milyon volt mertebelerinde aşırı gerilim, 100 binler mertebesinde de aşırı akım oluşmaktadır. Ancak sistemlerimizde bu değerlerin doğrudan aynı şekilde oluşması imkansızdır.

Bir diğer konu da yıldırım doğal afet statüsünde olduğu için, yıldırımın yangına sebep olduğu ve yangınında doğal afet statüsünde değerlendirilmesi gerektiği konusudur. Basit bir mantıkla, yıldırım eğer elektrik sistemi üzerinden değil de doğrudan yangına sebep olsaydı, dünyada orman kalmazdı. Ancak tabii olarak elektrik sistemi üzerinden cihazları yakıp, yangın çıkardığı su götürmez bir gerçektir.

 

Elektrik Yangını Durumunda Yapılması Gerekenler

 

Duman, yanık kokusu, alev gibi durumlarla karşılaşan kişiler soğukkanlı olmalı ve panik yapmadan çevresindeki kişileri uyarmalıdır,

Elektrik yangınında mümkünse ilk olarak sistemimizin ana şalterini kapatarak yangının büyümesini engellemeli,

Varsa hemen yangın butonuna basarak alarm sistemini devreye sokmalı,

Olay yerini hızla terk etmeli ve mümkünse kapı ve pencere kapatılmalı,

İtfaiye aranarak yangın güvenlik merkezi haberdar edilmeli,

Yangın her yeri sarmış ve kaçış yolları kapalı ise, muhafazalı bir yere sığınmalı ve kapıyı kilitlemeden kapatarak, itfaiye durumdan haberdar edilmeli,

Binadan çıktıktan sonra yangın kontrol altına alınmadan asla binaya tekrar geri dönülmemeli,

Yangın kontrol altına alındıktan hemen sonra yetkili bir elektrikçi çağırarak sistemimizi kontrol ettirmeliyiz.

 

Elektrik Kontağı Nedir, Nasıl Yangın Çıkarır?

 

Elektrik yangınlarının tamamında sıkça duyduğumuz elektrik kontağı, aşırı yüklenme, aşırı gerilim, kalitesiz malzeme başta olmak üzere sistemin aşırı ısınması veya kısa devre durumudur. Kısa devre durumunda da oluşan fazla enerji ısıya dönüşmekte ve oluşan kıvılcım yangına sebebiyet vermektedir.

Leave A Comment