BEDAŞ istediği yere kofra koyuyor, elektrikçiden standart istiyor.