Hakkımızda

Başkanın Mesajı

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, Türkiye’nin en etkin meslek odalarından biri olarak üyelerine hizmet vermektedir. Her platformda temsil ettiği üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için çalışan odamız, üyelerinden aldığı güçle; sektörün ve üyelerinin gelişmesine katkı sağlama misyonuna devam edecektir. 

Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve idari yönetim kadromuzla birlikte özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörümüzün ve üyelerimizin kalkınması için kamu kurumlarıyla, yerel dinamiklerle, meslek ve sivil toplum kuruluşlarıyla, pek çok kurum ve kuruluşa işbirliği içinde uyumlu bir şekilde sektörümüzün, odamızın ve üyelerimizin gelişimine katkı sağlayacak tüm çalışmalarda, hedeflere ulaşmada beraber hareket etmeyi kendimize ilke ediniyoruz. 

Unutmamalıyız ki, bizler hep birlikte çalıştığımız zaman başarıya ulaşacağız.  

Haluk BOZALİ
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı

ODAMIZIN TARİHÇESİ

İstanbul Elektrik Teknisyenlerı Esnaf ve Sanatkarlar Odası İstanbul’da Cemiyetler Kanunu’na göre 1945 yılında “İstanbul Elektrik Teknisyenleri Derneği” adı altında kurulmuştur. 17.07.1964 tarihinde kabul edilip 04.08.1964 tarihinde yürürlüğe giren 507 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanunu ile derneğimiz 30.04.1965 tarihinde 507 sayılı yasaya intibak ederek kamu kurumu niteliği kazanmış olup 17.05.1991 tarihine kadar bu isim altında faaliyetlerine devam etmiştir. 09.05.1991 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 3741 sayılı kanunla “İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası” ismini alarak bugüne kadar bu isim altında görevine devam etmektedir.

ODANIN TANIMI ve ÜST KURULUŞLAR

Esnaf ve sanat sahipleri ile bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak meslek mensuplarını birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan kamu kurumu niteliğinde. Tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarına Esnaf ve Sanatkarlar Odası denir. İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası da bu amaçla kurulmuş olup üyelerine hizmet vermektedir. Odamız üyelerimizle kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasında birlikteliği sağlamak üyelerimizin sicilini tutmak, BAĞKUR, çıraklık, kalfalık eğitimi ile ilgili çalışmaları yapmak, üyelerimiz ile iş sahipleri arasındaki anlaşmazlıklara müdahale edip çözüm bulmak, uyulması zorunlu mesleki kararlar almak, bakanlıkça bağlı bulunduğu birlik, federasyon, konfederasyon tarafından verilecek emir ve talimatlara uymak, oda üyelerini resmi makamlara verilecek her türlü evraklarını düzenlemek başlıca görevleridir.

Neler yaptık?

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası’nın hangi çalışmaları yürüttüğünü, zaman periyoduna göre bu bölümde inceleyebilirsiniz.

Start

2nd Feb, 2018

Exhibition Planning & Exhibition Management

21st Jul, 2018

Growth internationallyfirst half of the 2018s

19th Aug, 2018

The purpose of the business plan

2nd Jan, 2019

Focus business history on what matters to planning

22nd Sep, 2019

History to Unite and Inspire People

12th Jan, 2018

Establishment of Constrio

8th Jul, 2018

Registered as a construction company

18th Aug, 2018

Construction bought the Greek company Delta

27th Sep, 2018

For lean business plans, operational plans, and strategic plans

8th Jul, 2019

Award winner
theme-15