İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası(ETO)’dan Güneş Enerjisi Eğitim Seferberliği

İST ETO. Meslek liselerinde ve teknik Anadolu liselerinde Güneş enerjisi’ne dikkat çekmek için Eğitim seferberliği başlatıldı. İlk eğitimi İTO Teknik Anadolu Lisesi’nde 23 Ekim Pazartesi günü öğrenci ve eğitimciler ile bir araya gelerek “Güneş Enerjisi ve Proje Planlama” konulu eğitimle başlangıç verildi

Ülkemizin enerji kaynakları bakımından yetersiz olduğunu, petrol ve doğalgaz ile elektrik üretiminin dışarıya bağımlı olarak sürdürüldüğünü ve ülke ekonomisinin kullanılması için alternatif enerji kaynaklarına yönelmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. ETO Başkanı Haluk Bozali konuşmasına Güneş Enerjisi sektörünün ülkemizde gelişmekte olan bir sektör olduğunu söyleyerek ufuklarını açmak, öğrencilerimizi bu alandaki bilgi ve farkındalıklarını geliştirmenin önemine dikkat çekti. Çalışmalarımızda, eğitim kurumları ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde gençlerimizi güneş enerjisi kurulumunda donanımlı hale getirip, bu kapsamda kurduğumuz ETO Akademisi ile mesleki belgelendirmenin gençlere yeni iş imkanları sağlayacağını belirtti.