Bülten Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bülten Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
1-) Tesis edilmeyen bültenler TYS+EBYS sistemlerine yüklenmemelidir.
2-) TYS+EBYS sistemlerinde mevcut tesise ait olmayan fotoğraflar yüklenmemelidir.
3-) Kofra tabandan 1,60 m yüksekliğinde ve doğalgaz borusundan 1 m uzakta olmalı.
4-) Kofra, dayanağı güçlü bir noktaya monte edilmeli ve devrilme durumu test edilmeli.
5-) Kofranın sabitlendiği yer iletken olmamalı eğer iletkenliği varsa arasına yalıtkan malzeme bırakılmalı.
6-) Kofra yağışlardan etkilenmemesi için korunaklı bir yerde olmalı ya da kofranın üstüne yağışlardan koruyabilecek yalıtkan malzemeyle koruma takılmalıdır.
7-) Ani durumlarda ekiplerin elektriğe müdahale edebilmesi için kofra bina içerisinde ya da evin bahçesinde olmamalı, ulaşılabilir bir noktada olmalıdır.
😎 Kofranın etrafına kilit mekanizmalı kapaklar ile kapatılmamalı, kofra kapağının açılmasına engel olabilecek dolgu malzemeleri olmamalı.
9-) Direkten yeraltı, doğru şube, saplama (A noktası) ve SDK bağlantılarında, bağlantı yapılacak yer ile kofra arasında 1 metre dahi olsa tranşe kazılmalı ve tesis edilecek kablo tranşe içerisinden kofranın bulunduğu noktaya ulaştırılmalıdır. Kablo kesinlikle açıkta olmamalıdır. ( 3×16+25 kablo harici )
10-) Saplama ( A noktası ) bağlantılı bültenler için yetkili elektrikçi önceden board ve ilacını hazırlayıp bağlantı yapacak ekip için uygun ortamı hazırlaması gerekmektedir.
11-) Doğru şube ya da SDK bağlantılarında yetkili elektrikçi tesis edilen kablo başlıklarına papuçları takılı şekilde hazır etmelidir.
12-) Standart tranşe derinliği 80 cm, üst genişlik 60 cm ve alt genişlik 40 cm olmalı. Tranşede kullanılacak malzemeler sırasıyla; ince kum, tuğla, ikaz bandı ve dolgu malzemesi kullanılmalı.
13-) Daimi bültenlerde yerden kofraya gelen kablo sıva altına alınmalı ya da saç tava ile korunmalıdır.
14-) İç tesisatı hazır olmayan binaların daimi bülteni uygun değildir.
15-) Tesis edilecek kablo spiral boru içerisinden geçirilerek kofra bağlantısı yapılmalıdır.
16-) BEDAŞ’ın belirlediği kablo markaları dışındaki kablo markaları TSİ damgalı olsa dahi uygun kullanılmamalı. ( Kabul Gören Markalar= NEXANS, PYRSMIAN, ÖZNUR, VATAN, PAMUKKALE, PEKTAŞ, BORSAN, HASÇELİK, HES, DEMAŞ, ÜNAL)
17-) Tesis edilen kablo yekpare olmalı.
18-) Kesinlikle önceden kullanılan kablo yeni bağlantıda kullanılmamalı.
19-) Tesis edilecek kablo tipi ve bağlantı şekli Onaylı Bağlantı Görüşüyle uyumlu olmalı.
20-) Geçici Kabul Tutanağı; bağlantı hattı için 4 sayfa, dağıtım ve bağlantı hattı için 5 sayfa olacak şekilde sisteme yüklenmelidir.
21-) Geçici Kabul Tutanağının 1. ve 2. sayfalarındaki bilgiler Onaylı Bağlantı Görüşüyle uyumlu olmalı ve tüm geçici kabul sayfalarına kaşe imza atılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir