HAKKIMIZDA

İstanbul Elektrik Teknisyenlerı Esnaf ve Sanatkarlar Odası İstanbul’da Cemiyetler Kanunu’na göre 1945 yılında “İstanbul Elektrik Teknisyenleri Derneği” adı altında kurulmuştur. 

17.07.1964 tarihinde kabul edilip 04.08.1964 tarihinde yürürlüğe giren 507 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanunu ile derneğimiz 30.04.1965 tarihinde 507 sayılı yasaya intibak ederek kamu kurumu niteliği kazanmış olup 17.05.1991 tarihine kadar bu isim altında faaliyetlerine devam etmiştir. 

09.05.1991 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 3741 sayılı kanunla “İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası” ismini alarak bugüne kadar bu isim altında görevine devam etmektedir.

ODANIN TANIMI ve ÜST KURULUŞLAR

Esnaf ve sanat sahipleri ile bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak meslek mensuplarını birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan kamu kurumu niteliğinde. Tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarına Esnaf ve Sanatkarlar Odası denir. 

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası da bu amaçla kurulmuş olup üyelerine hizmet vermektedir. Odamız üyelerimizle kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasında birlikteliği sağlamak üyelerimizin sicilini tutmak, BAĞKUR, çıraklık, kalfalık eğitimi ile ilgili çalışmaları yapmak, üyelerimiz ile iş sahipleri arasındaki anlaşmazlıklara müdahale edip çözüm bulmak, uyulması zorunlu mesleki kararlar almak, bakanlıkça bağlı bulunduğu birlik, federasyon, konfederasyon tarafından verilecek emir ve talimatlara uymak, oda üyelerini resmi makamlara verilecek her türlü evraklarını düzenlemek başlıca görevleridir.