Uygulamalı Güneş Enerjisi Güç Sistemleri Eğitimi

Mar 16, 2024 - 16:25
 0  18
Uygulamalı Güneş Enerjisi Güç Sistemleri Eğitimi

Ülkemizin Enerji İhtiyacını Dışa Bağımlılıktan Kurtaracak
Güneş Enerjisi Sistemleri Geleceğimizin Garantisi

Türkiye dünyanın en çok güneş alan ülkelerinden olmasına rağmen GES santrallerine yatırım oldukça düşüktür.
Dünyadaki hali hazırda kullanılan fosil yakıtlar azalmakta enerji ihtiyacını gelecekte karşılamayacak durumdadır.
Türkiye’nin gündemine yeni giren GES santralleri kısa zamanda yeni bir sektör olarak gelişmeye açık,
istihdam destekleyecek ülkemizin enerji ihtiyacını karşılayacak stratejik konumdadır.
Bu gün itibarı ile sektörde kalifiye eleman uygulama yapabilecek bu konuda yetişmiş iş gücüne ihtiyaç vardır.
Bu sebeple uygulamaya koyduğumuz kurs programları ile teorik ve uygulamalı olarak belgelendirme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.

Uygulamalı Güneş Enerjisi Güç Sistemleri Eğitimi

Eğitim Amacı:

Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir konuma sahiptir. İşletme maliyetlerinin oldukça düşük olması ve kolayca her yerde uygulanabilir olması bu önemi destekleyen unsurlardır. Bu alanda, dünyada oldukça fazla yatırım ve çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi sahip olduğumuz güneş enerjisi potansiyeli ile ilerleyen zamanlarda ivmelenerek artacaktır. Bu doğrultuda, güneş enerji üretim tesislerinin kurulumu aşamasında çok sayıda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Amacımız, bu tesislerin kurulumu, işletilmesi ve bakımında görev yapacak olan nitelikli insan gücünü, hızlı ve donanımlı bir şekilde, teorik ve uygulamalı eğitimlerle yetiştirmektir.

Eğitimin Önemi ve Hedefleri:

Gelişen teknolojiye paralel olarak enerji talebi, sanayileşme ve nüfusun hızla büyümesi nedeniyle en üst seviyelere ulaşmıştır. Enerji krizi konusundaki farkındalık, araştırmacıları bu anlamda yeni çözüm arayışlarına ve yeni teknolojilerin kullanılmasına dair çalışmalara yönlendirmiştir. Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açı¬larından son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Mevcut durumda fosil yakıtlara olan bağımlılık yüksek düzeyde olmasına rağmen yıllar itibarıyla yenilenebilir enerjinin kullanım oranları giderek artmaktadır.
Bu bağlamda, Türkiye’deki güneş enerjisi potansiyelini sektörel anlamda geliştirebilmek, konutlarda kullanımını yaygınlaştırabilmek, nitelikli eleman yetiştirebilmek, doğru planlama ve uygulamaları sağlayabilmek için aşağıda belirtilen dört ana madde eğitim hedeflerimizi oluşturmaktadır.

• Güneş Enerji Sistemlerinin Gerekliliği ve Kullanım Alanları
• Güneş Enerjisi Teknolojileri
• Şebeke Bağımlı ve Bağımsız Sistem Tasarımı
• Montaj, Bakım, Onarım ve Uygulama

Ayrıca üniversitemiz bünyesindeki İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, enerji bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapmayı, bu araştırmalar neticesinde sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yeni bilimsel teknolojileri öğretmeyi ve üretmeyi hedeflemektedir.

Eğitim İçerikleri:

1) Enerjinin Tanımı Tarihi ve Çeşitleri
2) Türkiye’de ve Dünya’da Yenilenebilir Enerji Potansiyeli
3) Güneş Enerjisi ve Avantajları
4) Türkiye’de ve Dünyada Güneş Enerjisi Projeleri ve Potansiyeli
5) Güneş Enerji Teknolojileri (Aktif, Pasif)
6) Güneş Pilleri ve Modellenmesi
7) Fotovoltaik Güç Sistemleri (PV modüller ve yerleşimi, Şarj regülatörü, Bataryalar, İnvertörler)
8) Şebekeye Bağlı PV Sistem Tasarımı
9) Şebekeden Bağımsız PV Sistem Tasarımı
10) Montaj, Bakım ve Onarım
11) Mevzuat Eğitimi
12) Uygulama ve Saha Eğitimi

Sertifika sonrası çalışma alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlerimiz güneş enerjisi güç sistemleri alanında güneş pili enerjisi verimliliği hesaplanmasından, panel kurulumu ve elektriksel dönüşüm maliyet hesabı yapabilecek yetkinliklere sahip olacaklardır. Bu anlamda da;

• Konutlarda PV Sistem Kurulumu ve Hesaplamaları
• PV Sistemlerde Bakım, Onarım ve Montaj
• PV Sistemlerde Başa Baş Noktası Hesabı
• Bölgesel PV Sistem Kurulumu Analizi alanlarında çalışabileceklerdir.
• Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım sertifikası verilecektir.

• 12 saat teorik eğitim
• 8 saat uygulama eğitimi
• Teori eğitimi Oda Eğitim Merkezi Eğitim Salonu‘nda,
• Uygulama eğitimi ise Gedik Üniversitesi‘nde yapılacaktır.
• Eğitimler en az 15 kişi ile gerçekleştirilecektir.
• Katılım ücreti; İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası üyeleri için 1.500 TL, dışarıdan katılan katılımcılar için ise 2.500 TL‘dir.

• Sertifika : Katılımcılara Gedik Üniversitesi tarafından Alt kısımda örneği yer alan Sertifika verilecektir.

• Yetkilendirme Belgesi : Katılımcı Üyelerimize odamız tarafından YETKİ BELGESİ hazırlanıp verilecek , web sitemiz de Güneş Enerjisi ile ilgili bir bölüm oluşturulacak ve bilgiler vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceklerdir.

YES - Yetkili Elektrik Servisi

YES, İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası'nın desteğiyle tüm İstanbul'da sadece odamıza kayıtlı firmalar tarafından hizmet verecek.

Tepkiniz Ne?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

etoist İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, Türkiye’nin en etkin meslek odalarından biri olarak üyelerine hizmet vermektedir. Her platformda temsil ettiği üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için çalışan odamız, üyelerinden aldığı güçle; sektörün ve üyelerinin gelişmesine katkı sağlamaya devam edecektir.