Kanun ve Yönetmelikler

Kanunlar

 

İmar Kanunu

İmar Kanunu Değişikliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

 

Yönetmelikler

 

Fen Adamları Yönetmeliği

Topraklama Yönetmeliği

İç Tesisat Yönetmeliği

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretmine ilişkin Yönetmelik

Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği

Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesi

Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Uygulama Usul ve Esasları

Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik